RSS

Internetowe narzędzia do analizy i opisu wyników badań naukowych

 

Obecnie żyjemy w świecie zdominowanym przez komputery i Internet, który jest niezmierzonym źródłem informacji, ale też i możliwości. Pisząc pracę naukową możemy na swojej drodze spotkać wiele trudności wynikających miedzy innymi z nadmiaru informacji, bądź też z późniejszym uporządkowaniem niezbędnych danych. Jednak w sieci możemy znaleźć narzędzia, które nam w tym pomogą. Są to np.:

Evernote

służy do gromadzenia różnego rodzaju danych. Poza przechowywaniem daje możliwość również tworzenia nowych dokumentów w postaci m.in notatek, zapisków za pomocą myszki, zrzutów ekranu, a także komentowania, opisywania oraz tagowania wprowadzonych elementów. Co przyczynia się do analizy i indeksowania danych. Program umożliwia dostęp do zgromadzonych danych w każdym miejscu, w którym się znajdujemy ponieważ wszystko zapisywane jest zarówno na komputerze jak i na koncie internetowym. Aby mieć takie konto należy bezpłatnie się zarejestrować.

Obraz1

http://www.dobreprogramy.pl/Evernote,Program,Windows,16516.html

Program jest bezpłatny i jest dostępny dla systemów Windows i MacOS X, ale też urządzeń iPhone/iPod Touch, Blackberry i innych pracujących na platformie Android. Integruje się z przeglądarką internetową i klientem poczty e-mail oraz umożliwia import danych z programu MS OneNote 2007 i eksport do formatu html, mht i własnego enex.

RSS Xpress

to narzędzie pozwalające gromadzić informacje o nowych publikacjach udostępnianych za pośrednictwem kanałów RSS i Atom. Użytkownik może dodawać nieskończoną liczbę kanałów i organizować je w kategorie, ustalać czas po upływie, którego będzie sprawdzany, nakładać hasła dostępu itd. Posiada wbudowaną wyszukiwarkę i mechanizm filtrów, dzięki czemu ułatwione jest znalezienie konkretnej informacji z pośród wielu zgromadzonych źródeł.

Obraz2

http://www.dobreprogramy.pl/RSS-Xpress,Program,Windows,25709.html

Mendeley Desktop

Służy do przeglądania, katalogowania i zarządzania danymi, a także umożliwia tworzenie bibliografii czy planów, oraz dodawanie przypisów przy użyciu zewnętrznych edytorów tekstowych. Bibliografie można generować i umieścić na blogu lub stronie internetowej. Program pozwala też na przeglądanie jednocześnie kilku dokumentów PDF i dodawanie adnotacji bezpośrednio do każdego z nich. Istnieje również możliwość tworzenia kopii zapasowych i umieszczania ich na serwerze zewnętrznym. Wymaga to wcześniejszego zalogowania. Narzędzie to synchronizuje całą bibliotekę i umożliwia przeglądanie danych na urządzeniach przenośnych.

Obraz3

http://www.dobreprogramy.pl/Mendeley-Desktop,Program,Windows,34108.html

Zotero

Jest dodatkiem do Firefoxa ułatwiającym archiwizowanie i organizowanie źródeł informacji. Narzędzie stworzone głównie w celu ułatwienia tworzenia bibliografii. Program automatycznie pobiera i segreguje takie dane jak: tytuł, dane autora, nr ISBN, informację o wydawcy, ilości stron, numer wydania itd. Dane możemy również samodzielnie edytować. Program jest pomocny również przy organizowaniu wszelkich źródeł informacji w sieci. Aplikacja zapisuje datę dodania strony do katalogu, pozwala  wybrać kategorię i dostosować do niej dodatkowe dane. Pobiera opis strony, dane o autorze, język itp. Możliwe jest też filtrowanie i przeszukiwanie rekordów.

Obraz4

http://infopoint.pl/wordpress/2008/02/03/zotero-efektywna-organizacja-zrodel-danych/

EndNote Web

To program udostępniany na platformie ISI Web of Knowledge, funkcjonuje w trybie online. Program służy do gromadzenia opisów bibliograficznych. Dostęp do programu jest możliwy ze strony Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Aby móc rozpocząć pracę należy stworzyć swoje indywidualne konto (rejestracja).

Program pozwala na:

 • Przeszukiwanie baz danych i katalogów online
 • Tworzenie własnych baz bibliograficznych
 • Automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej
 • Dobór odpowiedniego formatu opisu bibliograficznego
 • Organizowanie zgromadzonych danych
 • Dzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi osobami

Za pomocą EndNote Web można tworzyć przypisy wewnątrz pracy. Należy pobrać rozszerzenie Cite While You Write, który jest dostępny w opcji Format programu EndNote Web.

 Obraz5

https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html

Statistica

Pakiet oferujący zestaw podstawowych metod statystycznych. Służy do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, aplikacji,  a także operowania na bazach danych i wykonywania ich transformacji. Dzięki temu pakietowi jest możliwe szybkie przetwarzanie dużych zbiorów danych. Ważną cechą jest też prostota i elastyczność, korzysta z zaawansowanych technologii informatycznych dzięki czemu działa automatycznie i intuicyjnie. Dodatkowo niezwykle istotną cechą przy programach do analizy danych jest precyzja. To narzędzie ma zapewnić maksymalną dokładność, niezawodność – ma sprostać wymaganiom zarówno początkujących jak i doświadczonych analityków, statystyków i programistów.

Anty-Plagiat

Program służący do sprawdzenia różnego rodzaju tekstów czy nie zostały one splagiatowane. Przeszukuje Internet: serwisy ze ściągami, opracowaniami, pracami dyplomowymi. Sprawdzane teksty są niedostępne dla osób trzecich. Program przejrzyście wyświetla splagiatowaną treść, jest bardzo prosty w użyciu, a także szybki i skuteczny. W wersji demo można sprawdzić tylko 100 wersów, po zakupie pełnej wersji nie ma ograniczeń.

Obraz6

http://www.antyplagiat.net/program-plagiat.html

Web Plagiat

Tak jak wcześniejszy program służy do sprawdzania treści.  Przeznaczony jest głównie dla właścicieli katalogów stron, ponieważ służy do sprawdzania plagiatów na stronach internetowych i katalogach stron. Działa całkowicie automatycznie. Po uruchomieniu z lewej strony można zobaczyć jakie aktualnie zdania są sprawdzane, ile jest plagiatu, a ile unikalnego tekstu. W zakładce wyniki znajdują się linki do podstron, w których znaleziono plagiat. W programie możemy ustawić prędkość poszukiwania. Prędkość wyszukiwania może wynosić nawet 1 s na zdanie. Jednak po 50 przeszukiwaniach uruchamia się token do ręcznego przepisania. Przy wolniejszym wyszukiwaniu 12 s na zadanie nie ma takiej sytuacji.

Jeżeli posiadamy jedynie wersję demo programem można wygenerować do sprawdzenia 10 podstron. Web Plagiat wyłącza się po 30 min. używania.

PREZENTACJA:

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Maj 28, 2013 w Uncategorized

 

Nauka 2.0. – blogi i fora naukowe, naukowe serwisy społecznościowe

Usprawnianie dotychczasowych i rozwój nowych technologii sprawia, że została już skomputeryzowana niemal każda (jeśli nie każda) dziedzina życia. Jedną z wielu dziedzin, w których postęp ten jest szczególnie widoczny jest nauka – i to do tego stopnia, że powstał nawet termin Nauka 2.0. Na nurcie humanistycznym powstały trzy sztandarowe podejścia do tego terminu:

1)      Sabina Cisek – Nauka 2.0: nowe narzędzia komunikacji naukowej

NAUKA 2.0 to procesy, tendencje i zjawiska związane z wykorzystaniem w nauce nowych technologii i środowisk informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza narzędzi, usług i zasobów internetowych. Odnosi się także, a raczej – przede wszystkim, do konsekwencji używania tychże technologii:

 – szeroko rozumianej komunikacji naukowej, w tym dla upowszechniania wyników badań, usprawnienia wymiany myśli i rozwoju współpracy między uczonymi, przełamywania barier między dyscyplinami etc.

– rozwoju wiedzy naukowej i rozumienia „naukowości” w ogóle, na przykład w kontekście recenzowania, uznawania publikacji za naukowe, wpływu na rozwój poszczególnych dziedzin wiedzy, prawdopodobnie także – filozoficznego problemu demarkacji nauki i nie-nauki (na przykład: Kto „lepiej” kwalifikuję metodę/wiedzę jako naukową – pojedynczy geniusz, tradycyjne procedury i struktury czy „zbiorowy intelekt”?)

– aspektów organizacyjnych i społecznych nauki, powstawania wirtualnych wspólnot uczonych, wyłaniania się autorytetów.

2) Marcin Wilkowski – Nauka 2.0: slogany i praktyka

Mówi on, że definiowanie tego nowego zjawiska nie jest konieczne. Natomiast konieczne jest zwrócenie uwagi na cele i zalety angażowania się środowisk naukowych w działania w Sieci oraz zastanowienie się jak te nowe elementy zaimplementować do polskiego systemu nauki. Wymienia trzy najważniejsze zalety tego stanu rzeczy:

a) łatwiejszy dostęp do treści naukowych: ruch Open Access, inicjatywy związane z otwartą edukacją i (w przypadku nauki historycznej) – udostępnianie zasobów źródeł w formie cyfrowej (biblioteki i archiwa cyfrowe);

b) lepsza komunikacja między naukowcami: intensyfikacja obiegu naukowego (współpraca online między badaczami, serwisy agregujące informacje o konferencjach i nowych publikacjach itp., także nieformalna komunikacja między naukowcami (np. Twitter lub naukowe serwisy społecznościowe), a przez to także osłabienie barier w komunikacji między naukowcami z różnych krajów;

c) odpowiedzialność społeczna naukowców: redukcja dystansu między naukowcami a społeczeństwem – np. obecność badaczy w blogosferze i społecznościach internetowych, duże wsparcie dla internetowej oddolnej samoedukacji (np. poprzez publikowanie w internecie nagrań video z wykładów).

3) Andrzej Radomski – Internet, nauka, historia

Nauka 2.0 jest dla niego sieciową działalnością naukową, która traci monopol na tworzenie wiarygodnej wiedzy, działalnością postnaukową. Powstaje społeczny fenomen – produkcja wiedzy, z której nie ma się, np. żadnych dochodów finansowych. Zauważa on, że uczeni nieufnie podchodzą do sieciowego uprawiania nauki. Zaznacza, że dla wielu przedstawicieli instytucjonalnej nauki, nauka 2.0 sprowadza się głównie do publikowania w elektronicznych czasopismach, popularyzowania wiedzy oraz zamieszczania recenzji, które w zalewie internetowych publikacji mogłyby oddzielić te wartościowe od nic nie wnoszących do gmachu wiedzy ludzkiej. W jego opinii bardzo wolno rozwija się naukowa blogosfera.

Andrzej Radomski postuluje aby blogi stały się wizytówką uczonego. Pisze, że współczesne technologie informatyczne zmieniają pojęcie tekstu naukowego, który nazywa multimedialną hybrydą. Jednak według niego, to co uczeni nazywają nauką 2.0 ograniczone jest na razie tylko do publikowania w sieci.

Życie w społeczeństwie informacyjnym obliguje nas do nieustannej nauki, nawet po zakończeniu kształcenia formalnego. Dlatego korzystanie z rozwiązań Nauki 2.0 jest nieodzowne dla osób, które chcą doskonalić swoje kompetencje i umiejętności.

Rozwiązania, które można zaliczyć do nauki 2.0:

1)      Biblioteki cyfrowe i repozytoria

2)      Czasopisma elektroniczne

3)      Serwisy umożliwiające samo publikację (np. Virtualo, Pressmo)

4)      Blogi

5)      Fora

6)      Serwisy społecznościowe (Academia.eduReaserachGate)

7)      Inicjatywy internetowe

 • Ideagoryinnowacyjny model kształcenia na poziomie wyższym, oparty na trwałej relacji uczelni i absolwentów. Za pomocą platformy młodzi naukowcy mogą zaprezentować tematy swoich prac i badań, podzielić się swoją wiedzą, przedstawić idee, koncepcje i nowe kierunki badań, a nawet znaleźć partnera lub inwestora dla swoich projektów. („IdeAGORA – Absolwenci kapitałem Uczelni” – Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach)

8)      Światy wirtualne, np. Second Life – seminaria wirtualne

Przykładowe witryny związane z nauką 2.0:

1)      Naukowe serwisy społecznościowy

Academia.edu – platforma stworzona z myślą o naukowcach, w celu dzielenia się wynikami badań i tym samym przyspieszania badań na całym świecie.  Oprócz dzielenia się wynikami badacze mogą również śledzić oddziaływanie swoich badań oraz badania innych naukowców, którymi są zainteresowani. Portal posiada bardzo przejrzysty i bezproblemowy interfejs. Serwis daje możliwość sprawdzenia jakie osoby przeglądały nasz profil – dzięki temu możemy łatwo zorientować się kto jeszcze prowadzi badania o danej tematyce i poszerzyć naukowe znajomości. Każdy użytkownik ma możliwość otrzymywania aktualnych ofert pracy, staży czy wyjazdów. Opcja zamówienia odpowiednich powiadomień sprawia, że nie jest konieczne ciągłe logowanie się w serwisie aby sprawdzić czy pojawiały się nowe wątki lub ciekawe aktywności. Na chwilę obecną zarejestrowanych jest w nim niemal 3 miliony badaczy z całego świata i miesięcznie przyciąga ponad 5 milionów gości.

Obraz1

ResearchGate – serwis stworzony przez naukowców dla naukowców. Idea przewodnia portalu głosi, że nauka może odnieść większy skutek jeśli jest tworzona wspólnie. Serwis powstał w celu umożliwienia rozwoju współpracy między badaczami z całego świata. Posiada 2.8 miliona użytkowników. Tu również użytkownicy otrzymują informację o ofertach pracy. Niezarejestrowani internauci również mają możliwość przeszukiwania bazy, jednak nie otrzymują dostępu do pełnych tekstów, a wyłącznie abstraktów. Ponadto mają oni ograniczone możliwości wyszukiwawcze. Mogą poszukiwać publikacji poprzez wyszukiwarkę bazy poprzez trzy kategorie: słowo kluczowe, podobny abstrakt oraz wyszukiwarkę czasopism. Nie mogą korzystać z alfabetycznego spisu wszystkich prac.Obraz2

2)      Fora naukowe

sci.pl/forum/– forum powstałe w 2005 roku. Jest platformą mającą na celu ułatwienie kontaktów pomiędzy polskimi i zagranicznymi naukowcami oraz prowadzenie rzeczowej (naukowej) dyskusji nad problemami współczesnej nauki. Działa w ramach Instytutu Północnego, który pracuje nad nowymi systemami zarządzania państwem, promuje innowacyjne technologie, wspiera rozwój sieci telekomunikacyjnej, finansuje badania naukowe zarówno w dziedzinach technicznych jak i podstawowych a także wspiera rozwój przedsiębiorczości i idee związane z logitycznie pojmowanym wolnym rynkiem. Kluczowa część forum podzielona jest na kilka działów:

 • Nauka – nauki ścisłe, nauki humanistyczne, pozostałe nauki i technika, konferencje naukowe, różne, festiwal nauki, ultra-szybka kolej próżniowa
 • Naukowcy – studia doktoranckie, staże podoktorskie, habilitacja i profesura, naukowcy poszukiwani, naukowcy szukają pracy, biznes i nauka, uczelnie i instytuty, inne, ogłoszenia
 • Etyka w nauce – dyskrepancje i oszustwa, dyskusje o etyce
 • English Discussion – poszukiwani polscy naukowcy, polscy naukowcy poszukują, światowe problemy naukowe, dyskusje ogólne
 • Poza tematem – rozrywka intelektualna i paranaukowa, przedstaw się, studenckie sprawy, wasze podróże, wasze hobby, polityka, off-topic, sci.pl (komentarze o stronie i forum)

Moderatorzy poszczególnych działów działają na zasadzie wolontariatu na rzecz fundacji IP. Na dzień 20.05.2013 na forum było zarejestrowanych 904 użytkowników i stworzonych 386 tematów.

Obraz3

Polskie Forum Historyczne Historycy.org  – forum dyskusyjne, powstałe w 2003 roku, poświęcone poszczególnym okresom historii Polski i powszechnej, sztuki, archeologii, naukom pomocniczym i metodologii historii. Obejmuje następujące działy:

 • Historia powszechna – podział chronologiczny według wybranych okresów historycznych
 • Historia Polski  – podział chronologiczny według wybranych okresów historycznych
 • Historia sztuki – podział chronologiczny według wybranych okresów historycznych
 • Wybrane specjalizacje historii – historia lokalna, religii i Kościoła, nauki i techniki, państwa i prawa, filozofii, gospodarcza
 • Biblioteka Cyfrowa Historycy.org – turystyka historyczna, artykuły własne, książki historyczne, katalog artykułów i stron historycznych, filmy dokumentalne, źródła historyczne, baza bibliograficzna
 • Forum – archeologia i rekonstrukcje historyczne, Polskie Towarzystwo Historyczne, nauki pomocnicze historii, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, metodologia historii i historia historiografii, historia  – pozostałe sekcje, pomoc, mównica, Pałac Qltury i Nauki.

W dniu 20.05.2013 roku na forum zarejestrowanych było 82423 użytkowników. Forum korzysta z serwerowni UMCS.

Obraz4

3)      Blogi naukowe

Agregator Polskich Blogów Naukowych Bloginaukowe.org – jest to strona gromadząca w jednym miejscu notki oraz odnośniki do wpisów z blogów naukowych. Obecnie gromadzi informacje ze 122 witryn, głównie z nauk ścisłych.

Obraz5

Warsztat badacza – to blog naukowy Emanuela Kulczyckiego, w którym dotyka problemów związanych z warsztatem naukowców: narzędzia badawcze, przepisy prawne, programy czy urządzenia, a także komunikacji naukowej. Blog powstał w 2010 roku. Do stycznia2013 roku funkcjonował pod nazwą „Warsztat badacza komunikacji”. W tym miesiącu, według statystyk przedstawionych przez autora, blog odwiedziło ponad 44 tysiące Internautów.

Obraz6

Edukator medialny: nowe media, kultura i krytyczna edukacja – blog autorstwa Grzegorza Stunży, doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki, zajmującego się szeroko rozumianą edukacją medialną. Edukator Mediany został założony w celu promowania „wyjścia poza wąskie ramy myślenia o mediach i edukacji. Misją edukacyjną serwisu jest zastanowienie się nad wykorzystywaniem coraz to nowych możliwości edukacyjnych, zarówno w edukacji formalnej, jak u nieformalnej.
Partnerem bloga jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Oprócz artykułów na witrynie pojawiały się również podcasty. Do dnia 20.05.2013 roku opublikowano dwie edycje. Wszystkie wpisy podzielone są na  następujące kategorie tematyczne: e-edukacja, informacje/wydarzenia, kultura, narzędzia/usługi, publikacje, rewolucje. Wyszukując artykuły w danej kategorii można posłużyć się chmurą tagów. Autor planuje również zamieszczanie rezultatów działań praktycznych podejmowanych w ramach prowadzenia warsztatów medialnych. W założeniu blog ma być tylko jednym z działań podejmowanych pod hasłem „Edukator Medialny”.

Obraz7

PREZENTACJA:

1) S. Cisek: Nauka 2.0.: nowe narzędzia komunikacji naukowej [online] e-Lis Repository [dostęp: 21 maja 2013], dostępny na World Wide Web <http://eprints.rclis.org/11212/1/nauka_2.0.pdf>

2) A. Radomski: Internet, nauka, historia, Lublin 2010 [online] Calaméo [dostęp: 21 maja 2013], dostępny na World Wide Web <http://en.calameo.com/read/000228922ad7ef2ccfa10>

3) M. Wilkowski: Nauka 2.0: slogany i praktyka [online] Historia i Media [dostęp: 21 maja 2013], dostępny na World Wide Web <http://historiaimedia.org/2009/11/16/nauka-2-0-slogany-i-praktyka/>

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Maj 21, 2013 w Uncategorized

 

Bazy danych źródłowych przydatnych dla nauczyciela humanisty i badacza

         Źródłem nazywamy każdy dokument będący podstawą do dalszych działań. Mogą nim być wszelkie teksty, kroniki, roczniki, pamiętniki, dzieła literackie, konstytucje, dekrety, inwentarze, korespondencje, obrazy, posągi, rzeźby, filmy, utwory muzyczne i wiele innych. Obecnie w Internecie funkcjonuje duża ilość różnorodnych baz danych źródłowych z każdej dziedziny wiedzy. To właśnie one służą nam pomocą w pracy, szkole, na uczelni i rozwijają nasze własne zainteresowania badawcze. Do baz danych źródłowych przydatnych dla humanisty, nauczyciela i badacza możemy zaliczyć:

 • biblioteki cyfrowe
 • archiwa cyfrowe
 • różnego rodzaju bazy danych

Biblioteki cyfrowe:

1. Cyfrowa Biblioteka Narodowa – CBN Polona

CBN Polona ma za zadanie przedstawić dziedzictwo kulturalne Polski i zbiory BN poprzez udostępnienie w postaci cyfrowej najważniejszych wydań tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopism, grafik, fotografii, nut, a także map. Wszystkie publikacje udostępnione w CBN Polona mają formę plików graficznych JPG, a także zapisane są w formacie tekstowym, który pozwala na przeszukiwanie treści, kopiowanie i zapisywanie na dysku komputera. Wyszukiwanie materiałów może odbywać się za pomocą 2 modułów: prostego i zaawansowanego. Wyszukiwanie proste odbywa się w opisie publikacji, tekście publikacji lub całym dokumencie, bądź według schematu Dublin Core czyli: tytułu, autora tematu i słowa kluczowego, opisu, wydawcy współtwórcy, daty, typu zasobu, formatu, identyfikatora zasobu, źródła, języka, powiązań, zakresu czy prawa. Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na zbudowanie zapytania składającego się z opisu publikacji, funkcji użycia synonimów, funkcji wyświetlania publikacji dodanych w ciągu ostatniego tygodnia, ostatnich dwóch tygodni, ostatnich 4 tygodni, funkcji wyświetlania publikacji dodanych od konkretnej daty czy funkcji wyświetlania wszystkich publikacji. CBN Polona składa się również z Kolekcji tematycznych, które zawierają publikacje dotyczące wybranych aspektów polskiej literatury, kultury i historii.

cbn

Wyróżniamy następujące kolekcje tematyczne:

– ,,Demony” Grzegorza Morycińskiego

– Adam Mickiewicz

– Archiwum Zbigniewa Herberta

– Bolesław Prus

– Co mam ugotować?

– Cyprian Kamil Norwid

– czasopisma polskie z XIX i poł. XX w.

– Eliza Orzeszkowa

– Fryderyk Chopin

– Jan Kochanowski

– Janusz Korczak

– Juliusz Słowacki

– Karol Lipiński

– Komitet Obrony Robotników

– komunikacja miejska

– kresy wschodnie

– kroniki polskie

– literatura dla dzieci i młodzieży

– literatura jidysz

– Maria Konopnicka’

– Mikołaj Rej

– piłka nożna 1918-1938

– podróże i turystyka

– powstanie styczniowe

– skarby BN

– Stanisław Brzozowski

– Stefan Żeromski

– św. Jadwiga królowa Polski

– Tekla Bądarzewska

– Warszawa w słowie i obrazie

– wolne lektury

– wrzesień 1939

– wydawnictwa konspiracyjne

– z książką do ogrodu

– Zygmunt Krasiński

W CBN Polona możemy również skorzystać z funkcji przeglądania publikacji najczęściej oglądanych i funkcji przeglądania publikacji ostatnio dodanych. CBN posiada także podział formalny materiałów, który obrazuje strukturę zbiorów BN, dzięki czemu możemy przeglądać poszczególne publikacje: czasopisma, grafiki, rysunki, fotografie, książki, mapy i atlasy, muzykalia, rękopisy, stare druki, ulotki i odezwy. Po otwarciu zdigitalizowanego materiału, po lewej stronie wyświetla się menu, w którym znajdziemy opis danej publikacji, czasem też komentarz do niej, a także będziemy mieli możliwość użycia funkcji ,,skok do strony numer” dzięki czemu, szybko przejdziemy do interesującego nas skanu. Korzystanie z CBN jest bezpłatne.

Strona ta jest doskonałym źródłem informacji dla filologów polskich, historyków sztuki, kulturoznawców, a także miłośników starodruków. Po wpisaniu w pole wyszukiwarki Google frazy ,,Psałterz floriański” CBN Polona wyskakuje na 1 stronie wyszukiwania na 4 miejscu.

2. Biblioteka Multimedialna TeatrNN.pl

Biblioteka ta powstała w 2003 r. Wszystkie zbiory udostępniane na stronie pogrupowano na 6 głównych kolekcji:

a) Biblioteka – w której zamieszczono książki, czasopisma, artykuły, opracowania ( w tym teksty o edukacji i animacji, kalendarium Ośrodka Brama Grodzka- Teatr NN)

b) Filmoteka – gdzie znajdziemy materiały filmowe powstające w Teatrze NN, jak również te pozyskiwane z zewnątrz ( w tym Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN – dokumentacja działalności, wywiady, etnografia)

c) Fonoteka – gromadzi zasoby dźwiękowe ośrodka (w tym audio, ,,Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN”- dokumentacja działalności, dźwięki miasta, audycje radiowe, wiersze o Lublinie, etnografię)

d) Ikonografia – udostępniono tutaj bogaty zbiór fotografii, planów, map i plakatów (w tym archiwa tematyczne, dokumenty – mapy i plany, Lublin, Lubelszczyzna, ,,Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN”- dokumentacja działalności, malarstwo i grafika: zdjęcia nieprzypisane, kolekcje rodzinne, etnografia)

e)  Materiały multimedialne

A także oddzielny dział

f) Historia Mówiona – na którą składają się nagrania wideo, audio, fragmenty tekstowe relacji dotyczące życia codziennego, wielokulturowości, II wojny światowej, Holocaustu, pomocy Żydom w okresie okupacji, opozycji politycznej po II wojnie światowej, niezależnego ruchu wydawniczego w PRL, życia kulturalnego.

nn2

Wyszukiwanie odbywa się za pomocą 2 modułów: prostego i zaawansowanego. Wyszukiwanie proste polega na wpisaniu pojedynczych haseł lub fraz. Wyszukiwanie zaawansowane natomiast na zbudowaniu zapytania przez wpisanie fragmentu publikacji, jego opisu, użycia synonimów, funkcji publikacji dodanych w ciągu ostatniego tygodnia lub ostatnich 2 i 4 tygodni, funkcji wyświetlania publikacji dodanych od konkretnego dnia i wyświetlania wszystkich publikacji. Po wyborze konkretnego dokumentu wyświetlają się informacje dotyczące danego wydania, takie jak: tytuł, autor, temat i słowa kluczowe, opis, data wydania, typ zasobu, format, identyfikator zasobu, język, prawa oraz tagi. Po lewej stronie widoczne jest menu, dzięki któremu możemy również skorzystać z funkcji otwarcia treści w nowym oknie,  zapisania jej na dysk komputera czy przejrzenia podobnych wydań. Umieszczone tutaj materiały można wydrukować. Na stronie znajduje się też opcja zmiany języka opisu. Dostępne są: język niemiecki, ukraiński, hebrajski, francuski, angielski i oczywiście polski. Dodatkowo w bazie zamieszczone są plany wprowadzania publikacji, statystyki, najlepiej oceniane publikacje, a także zestawienie polskich bibliotek cyfrowych. Strona ta jest przeznaczona głównie dla osób interesujących się historią i kulturoznawców.

Wpisując w Google frazę ,,Historia mówiona”, Biblioteka Cyfrowa Teatru NN pojawia się na 3 miejscu na 2 stronie wyszukiwania.

3. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Karta

Jest to archiwum społeczne, w którym udostępniane są materiały dotyczące XX w. Wszystkie zbiory dzielą się na 3 działy:

a)  Archiwum Opozycji – które dalej podzielone jest na

– kolekcje osobiste ( obecnie kolekcja Jacka Kuronia)

– kolekcje tematyczne i środowiskowe (w tym: Solidarność, KOR, Komitet Samoobrony Społecznej, Studencki Komitet Solidarności, Ruch Młodej Polski, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Niezależny Ruch Chłopski, Wolne Związki Zawodowe, Konfederacja Polski Niepodległej, Konwersatorium ,,Doświadczenie i Przyszłość”, Koła Oporu Społecznego, Solidarność walcząca, Społeczny Komitet Nauki, Ruch ,,Wolność i Pokój”, Komisja Interwencji i Praworządność NSZZ Solidarność, Pomarańczowa Alternatywa, marzec 1968 w Polsce, internowania w latach 1981-82, ośrodki internowania, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, interwencja w Czechosłowacji w 1968 r., dokumentacja działalności społeczno-politycznej Baronessy Caroline Cox w Wielkiej Brytanii, strajki w 1988 r., odrodzenie się NSZZ Solidarność, dokumentacja działalności na rzecz Polski we Francji, Solidarite France Pologne, dokumentacja działalności Polski we Włoszech, w USA, Kanadzie, dokumentacja działalności Marka Łukasiewicza w Kanadzie, dokumentacja działalności na rzecz Polski w Wielkiej Brytanii, w Norwegii, Niemczech, dokumentacja działalności społeczno- politycznej Krzysztofa Lubowieckiego w Danii, Wiktora Drukiera w Danii, Confederence of Solidarity Support Organization, Independet Polish Agency, Komitet Solidarności z Polskimi Dziećmi, wybory do Sejmu Kontraktowego z 1989 r., Komitet Obywatelski ,,Solidarność”, Niezależne Zrzeszenie Studentów w podziemiu, okrągły stół, Federacja Młodzieży Walczącej)

– czasopisma II obiegu

– Zbiory Organizacji Społecznej Dyjaryusz ( w tym czasopisma)

b) Archiwum Wschodnie

–  relacje

– wspomnienia ( w tym kolekcje osobiste: rodziny Kamlerów, Gołońskich i Kochanowskich, Anny z Krasowskich Olszańskiej, Władysława Grocholi, Danuty Michałowskiej, Eugenii i Kazimierza Brończyków, Tadeusza Szumańskiego i rodu Około-Kułaków, a także kolekcje tematyczne: kartoteka ofiar represji sowieckich)

– Indeks represjonowanych – dokumenty dotyczące deportacji obywateli II RP do Komi ASRR

c) Archiwum fotografii

kartka

 Wyszukiwanie odbywa się za pomocą 2 modułów: prostego i zaawansowanego. Wyszukiwanie proste polega na wpisaniu pojedynczych haseł lub fraz. Wyszukiwanie zaawansowane natomiast polega na zbudowaniu zapytania przez wpisanie fragmentu publikacji, jego opisu, użycia synonimów, funkcji publikacji dodanych w ciągu ostatniego tygodnia lub ostatnich 2 i 4 tygodni, funkcji wyświetlania publikacji dodanych od konkretnego dnia i wyświetlania wszystkich publikacji. Użytkownicy mają również możliwość przeglądania indeksów według tytułów, twórców, czy słów kluczowych. wyświetlania publikacji dodanych od konkretnego dnia i wyświetlania wszystkich publikacji. Po wyborze konkretnego dokumentu wyświetlają się informacje o  wydaniu, takie jak: nazwa dokumentu, tytuł teczki, autor, słowa kluczowe, data, typ dokumentu, format, identyfikator, sygnatura, język oraz prawa do dysponowania publikacją. Po lewej stronie widoczne jest menu, dzięki któremu możemy również skorzystać z funkcji otwarcia treści w nowym oknie,  zapisania jej na dysk komputera czy przejrzenia podobnych wydań. Strona ta jest dobrym źródłem dla miłośników historii. Po wpisaniu frazy ,,kolekcja Anny z Krassowkich z Olszańskiej” w Google, Bibliotek Cyfrowa Ośrodka Karta pojawia się na 1 miejscu na 1 stronie wyszukiwania.

Archiwa:

4. Narodowe Archiwum Cyfrowe NAC

NAC powstało 8 marca 2008 r. wskutek decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. NAC gromadzi, opracowuje, a także konserwuje i udostępnia zdjęcia, nagrania dźwiękowe i filmy wchodzące w skład państwowego zasobu archiwalnego. W zbiorach znajduje się ponad 15 milionów zdjęć za okres od lat 40 XIX w., aż po czasy współczesne, ponad 30 tys. nagrań dźwiękowych z lat 1889-2007, a także 2,4 tys. filmów z lat 1928-1993. Część z tych zbiorów nie została jeszcze zdigitalizowana i w celu ich zobaczenia musimy udać się do Biura Obsługi Klienta. Jednakże część z nich możemy obejrzeć nie wychodząc z domu korzystając z zakładki ,,Zbiory NAC on-line” znajdującej się na głównej stronie. Dostępnych jest tu obecnie blisko 110 tys. fotografii i 15 tys. opisów nagrań.

nac

Tematyka fotografii obejmuje:

a) Początek XX wieku oraz okres II Rzeczpospolitej (w tym administrację państwową, Parlament, prezydentów II Rzeczpospolitej, Radę Ministrów, Prezydium Rady Ministrów, Ministerstwa, Najwyższą Izbę Kontroli, Komisariat Rządu m.st. Warszawy, samorządy wojewódzkie, powiatowe, gminne, i miejskie, dyplomację i politykę zagraniczną, gospodarkę, naukę, oświatę i wychowanie, obronę narodową)

b) Okres I wojny światowej oraz kształtowanie granic Polski (w tym organizacje wojskowe, legiony Józefa Piłsudskiego, formacje wojskowe zawiązane poza granicami Polski, powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, oswobodzenie Pomorza, wojnę polsko-ukraińską, wojnę polsko-bolszewicką, zajęcie Wilna i Wileńszczyzny, plebiscyty śląskie, zajęcie Śląska przez Polskę, zajęcie Zaolzia i Śląska Cieszyńskiego)

c) Kres I wojny światowej i okres II wojny światowej (działania zbrojne na wszystkich frontach II wojny światowej, udział Polski w II wojnie światowej, ludność w okupowanej Polsce, działalność emigracyjna władz rządowych, III Rzeszę – ważniejsze wydarzenia polityczne, wojskowe, kulturalne i sportowe, Generalne Gubernatorstwo i inne ziemie wcielone do Rzeszy, inne państwa, obszary kolonialne i okupowane, powstanie warszawskie, powojenną odbudowę Warszawy)

d) Okres PRL (obchody kościelne 1000lecia Chrztu Polskie, Rozgłośnia Polska ,,Radia Wolna Europa”)

e) Kultura, sztuka, religia (fotografie portretowe artystów, fragmenty przedstawień, architektura i urbanistyka, religia)

W zbiorach NAC on-line udostępnione zostały również opisy nagrań z Zespołu 33 NAC – w większości audycje z Archiwum Polskiego Radia. W tej bazie mamy możliwość wyszukiwania prostego i wyszukiwania zaawansowanego. Moduł prosty polega na wpisaniu pojedynczego hasła, które jest wyszukiwane w tytule i opisie obrazu czy nagrania. Natomiast dzięki modułowi wyszukiwania zaawansowanego możemy dokładnie sprecyzować to czego w danej chwili potrzebujemy. Po wybraniu tej opcji otwiera się formularz, w którym zaznaczamy: gdzie ma zostać przeprowadzone wyszukiwanie (czy jednocześnie w nagraniach i obrazach, czy może tylko w jednym z tych typów), wpisujemy tytuł tematu, opis obrazu/ nagrania, sygnaturę, datę wydarzenia od, datę wydarzenia do, autora, miejsce, osoby widoczne/ występujące, osoby niewidoczne/niewystępujące lub hasło przedmiotowe. Lista wyników przedstawiona jest w postaci miniaturek zdjęć z podstawowymi opisami. Pod fotografiami znajdują się dwie ikony. Pierwsza z nich to ,,zobacz” – dzięki, której możemy powiększyć obraz i zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi fotografii takimi jak między innymi: opis zdjęcia, data wydarzenia, miejsce, osoby widoczne, hasło przedmiotowe, inne nazwy własne, zakład fotograficzny, autor, zespół i sygnatura. Druga ikona to ,,ulubione” – która pozwala na zapisanie zdjęcia na swoim koncie. Jest to funkcja dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Zdjęcia udostępnione na stronie NAC internauci mogą pozyskać nieodpłatnie (do 330 sztuk rocznie przez 1 odbiorcę – na potrzeby nauki, techniki i gospodarki). Jednak przed wykorzystaniem fotografii użytkownik powinien wysłać wiadomość do Biura Obsługi Klienta i powiadomić o sygnaturze wykorzystanego zdjęcia i miejscu publikacji. Strona ta jest przeznaczona głównie dla historyków, ale wiele przydatnych informacji znajdą na niej również kulturoznawcy i wszystkie osoby interesujące się historią najnowszą.

Wpisując  w wyszukiwarkę Google frazę ,,Medal wybity dla uczczenia 125 rocznicy Konstytucji 3 Maja przez Uniwersytet Warszawski- fotografia”, NAC pojawia się na 1 miejscu na 1 stronie wyszukiwania.

 Różnego rodzaju bazy:

5. Bazę Ikonografii Teatralnej ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

Oddział Zbiorów Graficznych i Kartograficznych Biblioteki Jagiellońskiej posiada bardzo bogatą dokumentację ikonograficzną dotyczącą dziejów teatru krakowskiego od końca XVIII w.  do lat 80 XX w., na którą składają się grafiki, rysunki, a także ok. 1600 zdjęć i podobnej liczby negatywów. Część zbiorów postanowiono zdigitalizować i udostępnić on-line. Baza została przygotowana przez zespół pracowników pod kierownictwem Marka Dębowskiego. Łącznie opracowano ok. 4500 fotografii, które opatrzono szczegółowymi opisami uwzględniającymi tytuł i autora sztuki, nazwiska aktorów (wraz z aktorami występującymi w scenach zbiorowych, w przypadku gdy, udało się ich zidentyfikować),  grane przez nich role, nazwiska reżyserów, scenografów, a także współautorów spektaklu, jak również nazwę teatru i datę wykonania zdjęcia. W bazie znaleźć możemy fotografie autorstwa Wacława Szymborskiego, Wacława Krzemińskiego, Zofii Niwińskiej, karykatury autorów, zdjęcia Wojciecha Plewińskiego z Teatru Starego i Teatru Ludowego w Nowej Hucie oraz z Kabaretu Jana Michalika, a także fotografie ze starego zasobu i z nowszych nabytków Biblioteki Jagiellońskiej, przedstawiające polskich aktorów. Wszystkie zeskanowane zdjęcia są dostępne w zapisie elektronicznym w dwóch formatach: wglądówki oraz powiększenia i zostały pogrupowane w albumach ponumerowanych od 1 do 42 i 90. Wyszukiwanie opiera się na przeszukiwaniu zawartości pól indeksów, do których zaliczamy hasła autorskie, przedmiotowe i dodatkowe. Przed wpisaniem żądanej frazy musimy zaznaczyć 1 z 7 typów wyszukiwania.

1

Mamy do wyboru:

a) fotografia-osoby – ten typ pozwala na wyszukiwanie fotografii według haseł  przedmiotowych lub dodatkowych dotyczących osób przedstawionych na zdjęciu lub osób związanych z jego powstaniem (tj. autor sztuki, scenograf, reżyser)

b)  fotografia-autor – wyszukuje fotografie według haseł autorskich czyli autorów zdjęć

c)  fotografia-miejsce powstania – wyszukuje zdjęcia według miejsca powstania fotografii

d)  rola teatralna – ten typ pozwala na wyszukiwanie fotografii według haseł przedmiotowych związanych z rolą teatralną

e)  sztuka-tytuł – dzięki tej opcji wyszukujemy zdjęcia według haseł przedmiotowych związanych ze sztuką teatralną czyli według tytułu sztuki

f)  sztuka-data premiery – umożliwia szukanie fotografii według daty premiery sztuki

g) sygnatura – wyszukuje zdjęcia według ich sygnatury

Po wybraniu typu wyszukiwania, w pole hasło, wpisujemy w zależności od zaznaczonej opcji początek nazwiska, pseudonimu, nazwy miejscowości, tytułu sztuki, nazwy roli i roku premiery sztuki czy sygnatury. Wyniki otrzymujemy w postaci listy haseł, którą rozwijamy, aby móc przeglądać zdjęcia. Na stronie głównej znajduje się również funkcja przeglądania kolekcji fotografii według wybranego klucza. Do wyboru mamy 8 kategorii:

– album – przeglądanie fotografii znajdujących się w danym albumie

– autor fotografii – przeglądanie zdjęć danego autora

– osoby przedstawione na fotografii – przeglądanie fotografii wybranej osoby przedstawionej na zdjęciu

– teatr – przeglądanie zdjęć związanych z wybranym teatrem

– sztuka – przeglądanie zdjęć związanych z wybraną sztuką teatralną

– typ dokumentu – przeglądanie zdjęć danego typu

Po rozwinięciu powyższych kategorii wyświetla nam się lista nazwisk, miejscowości, tytułów sztuk czy ról, po wyborze których na ekranie pojawią się miniatury fotografii. Przy każdej z nich znajdują się 2 odnośniki: ,,opis” – przenoszący nas do opisu bibliograficznego zdjęcia i ,,powiększ”- pozwalający na wyświetlenie zdjęcia w dużej rozdzielczości. Baza ta jest świetnym źródłem dla teatrologów, kulturoznawców, ale również dla osób interesujących się teatrem czy fotografią.

123

Po wpisaniu hasła ,,Helena Modrzejewska- fotografie” w wyszukiwarce Google, baza nie wyświetliła się na 30 pierwszych stronach wyszukiwania.

PREZENTACJA:

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Maj 13, 2013 w Uncategorized

 

Zasady bibliometrycznego i webometrycznego pomiaru dorobku naukowego – wady i zalety

Bibliometria to zbiór technik badawczych, stosowanych do ilościowych analiz publikacji, w tym publikacji naukowych i dokumentów patentowych. Jest narzędziem, które pozwala ocenić stan nauki i technologii na podstawie całkowitej produkcji piśmiennictwa naukowego. Nazwę tę zaproponował w 1969 r. Alan Pritchard i Robert A. Faithorne, zamiast wcześniejszego, nieścisłego terminu bibliografia statystyczna.
Obecnie jest wiele ośrodków badań bibliometrycznych, w tym belgijskie Centre for Science and Technology Studies. Od roku 1997 ukazuje się elektroniczne czasopismo Cybermetrics. International Journal of Scientometrics, Informetrics and Bibliometrics.

Do typowych zastosowań praktycznych bibliometrii należy analiza działalności badawczo-rozwojowej, prowadzona w związku z potrzebami osób zarządzających podmiotami w sektorze B+R oraz formułujących politykę naukową lub politykę innowacyjną. Współcześnie obserwujemy zatarcie granic pomiędzy bibliometrią (tradycyjnie opartą na analizie publikacji) oraz patentometrią (pomiarem patentów) – oba podejścia stosują analogiczne techniki analityczne i narzędzia, a określenie „bibliometrii” obejmuje dziś również analizy patentów.
W literaturze polskiej termin bibliometria definiowany był przez wielu autorów. Po raz pierwszy pojawił się w 1979 r. w Słowniku terminologicznym informacji naukowej, gdzie bibliometria to: „badanie stanu ilościowego i tendencji rozwoju piśmiennictwa metodą statystyczną na podstawie spisów bibliograficznych lub statystyk wydawnictw”.

Bibliometria to zastosowanie metod ilościowych, w których jednostką pomiaru jest opis bibliograficzny lub wybrane jego cechy, zarówno formalne jak i treściowe, do analizy struktury zbioru dokumentów poprzez odkrywanie relacji pomiędzy dokumentami oraz ustalenie parametrów charakteryzujących zbiory dokumentów i ich właściwości.
Wśród zagadnień dotyczących oceny czasopism naukowych oraz dorobku naukowego pracowników coraz powszechniej używane jest określenie „lista filadelfijska”. Jest ona wykazem tytułów czasopism rejestrowanych w bazach danych Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii (Institute for Scientic Information). Zawiera prawie 10.000 czasopism z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych, humanistycznych oraz z dziedziny sztuki. Liczba czasopism nie jest stała, podlega selekcji. Decyduje o tym wiele kryteriów :
• regularność ukazywania się czasopisma,
• wydawanie periodyku zgodnie z międzynarodową konwencją wydawniczą,
• podawanie w języku angielskim tytułów, streszczeń oraz słów kluczowych publikowanych prac,
• recenzowanie publikowanych prac przez autorytatywnych recenzentów,
• regionalna reprezentatywność periodyków,
• analiza poczytności – mierzona takimi wskaźnikami, jak:
• citation index (indeks cytowań),
• impact factor (wskaźnik częstości cytowania w określonym czasie),
• immediacy index (czas w jakim artykuł opublikowany jest cytowany).

Wykaz czasopism jest dostępny elektronicznie i możemy znaleźć na stronie Instytutu pod nazwą Master Journal Lista. Pozwala on odszukać konkretne tytuły czasopism, przeglądać całą listę, sprawdzać zmiany zachodzące w danych bibliograficznych poszczególnych tytułów czasopism na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, nie podaje jednak wartości impact factor.
lista filadelfijska

Istnieje jeszcze European Reference Index for the Humanities (ERIH)
Są to listy czasopism stworzone przez European Science Foundation (ESF) zawierające wybrane czasopisma naukowe z 15 dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych:
antropologii, archeologii, historii sztuki i architektury, filologii klasycznej, gender studies, historii, historii i filozofii nauki, lingwistyki, literatury, muzykologii i muzyki, studiów orientalistycznych i afrykanistycznych, edukacji, filozofii, psychologii, religioznawstwa i teologii.

W procesie ewaluacji czasopisma podzielono na 3 kategorie. Listy ERIH nie zawierają żadnych wskaźników – przedstawiają tylko kategorię, do jakiej zaliczono dane czasopismo. Nie ma również stworzonej jednolitej listy ERIH – istnieje jedynie możliwość przeszukania list według:
• ISSN
• Tytułu czasopisma
• Dyscypliny
• Kategorii 2007 i 2011
ERIH

Najważniejsze wskaźniki bibliometryczne:

• Wskaźnik wpływu czasopisma (impact factor, journal)
Odnosi się do konkretnego czasopisma i określa liczbę cytowani uzyskanych przez artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w danym czasie, podzieloną przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych w tym czasopiśmie w tym samym czasie. Został stworzony z myślą o porównaniu i ocenie czasopism. Ułatwia to wybranie najważniejszych tytułów z pośród pozostałych.
Wskaźniki IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports udostępnianej na platformie Web of Knowledge – baza ze wskaźnikami IF za dany rok ukazuje się w połowie roku następnego; po raz pierwszy baza JCR opublikowana została w 1975 roku.

• H-index (indeks Hirsha)
Określa zdolność do publikowania często cytowanych prac; jest to liczba publikacji (h), które uzyskały co najmniej (h) tyle samo cytowań.

• Index Copernicus
Wskaźnik oceny czasopism z zakresu nauk biologicznych i medycznych biorąc pod uwagę ich wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość, regularność i stabilność rynkową oraz staranność techniczną.
I inne…

• Wskaźnik odbicia (echo factor)
Służy do oceny czasopisma z wykorzystaniem cytowani.

• Wskaźnik popularności (popularity factor)
Jest to stosunek liczby uzyskanych przez dane czasopismo cytowań od innych czasopism do liczby zacytowanych w tym samym czasie przez to czasopismo czasopism je cytujących. Zwykle jako zakres chronologiczny takiej oceny przyjmuje się jeden rok.

• Immediacy index
To wskaźnik szybkości oddziaływania, wyraża stosunek cytowani artykułów w roku ich publikacji do liczby artykułów, opublikowanych w tym samym roku.

• Waga wpływu (influence weight)
Jest miarą służącą do pomiaru wpływu, jaki jedno czasopismo wywiera na drugie.

• Wskaźnik starzenia się czasopisma
Jego obliczenie polega na ustaleniu wszystkich cytowani uzyskanych przez artykuły opublikowane w czasopiśmie, dla którego obliczamy wskaźnik half life. Stanowić on będzie różnicę pomiędzy rokiem, w którym czasopismo uzyskało 50% cytowań, a rokiem jego publikacji.

• Wskaźnik wpływu dziedziny wiedzy w obliczu standaryzowanego wskaźnika wpływu czasopisma ( standard impact factor, journal)

• Ustandaryzowany wskaźnik wpływu czasopisma (standard impact factor, journal)

Specyficzny charakter technik bibliometrycznych jest źródłem ich licznych zalet metodologicznych, gdyż prowadzone analizy są
•ilościowe -zobiektywizowane, trudne do manipulacji, precyzyjne i spójne;
•dające się znormalizować -pozwala porównać obszary badawczych lub ośrodki o zróżnicowanej produktywności;
•bezpośrednie -proste w interpretacji;
•oparte na publikacjach i cytowaniach -czyli wymiernych rezultatach badań a nie trudnych do weryfikacji opiniach eksperckich na temat osiągnięć;
•charakteryzujące się niewielkim odstępem czasowym –pomiędzy momentem prowadzenia analiz a uzyskania ich wyników;
•skalowalne -pozwalają na analizy zarówno niewielkich, jak i bardzo dużych zbiorów danych;
•pozwalające na prowadzenie analiz przez osoby niezaangażowane -w większości przypadków analizy mogą prowadzić analitycy, nie prowadzący własnych badań naukowych w poddanym analizom obszarze i dlatego nie reprezentujący interesów żadnego z ocenianych podmiotów;
•nieinwazyjne -nie wymagają gromadzenia danych w drodze badań ankietowych lub wywiadów, mogą być prowadzone wielokrotnie w oparciu o dostępne bazy.
Podstawowe ograniczenie bibliometrii dotyczy przedmiotu prowadzonych analiz: najważniejszymi produktami działalności naukowej są idee a nie obiekty, podczas gdy to właśnie obiekty (m.in. publikacje i patenty) można mierzyć przy wykorzystaniu technik bibliometrycznych.

Wskaźniki bibliometryczne ukazują wyłącznie stosunki ilościowe występujące w piśmiennictwie naukowym, a nie wartości naukowe publikacji. Czasami nie pokazują rzeczywistego wpływu czasopisma na rozwój nauki.

Przy prowadzeniu analiz bibliometrycznych możliwe jest dodatkowo popełnienie:
•błędu pierwszego rodzaju (ang. false positive) –prowadzący do pominięcia zjawisk i tendencji, które nie znajdują dostatecznego odzwierciedlenia w analizowanym podzbiorze danych bibliometrycznych,
•błędu drugiego rodzaju (ang. false negative) –w tym identyfikacji zjawisk i tendencji, które nie występują w rzeczywistości.

Najprostszą formą analiz bibliometrycznych jest opracowywanie zestawień liczby publikacji, wystąpień konferencyjnych, patentów lub zgłoszeń patentowych.

Proste wskaźniki liczbowe, uzyskane w wyniku doprecyzowanych poleceń wyszukiwania w bazach, pozwalają na zgromadzenie serii danych, pozwalających m.in. na: porównanie skali aktywności badawczej i/lub wynalazczej w wybranym obszarze dla poszczególnych krajów, instytucji i osób, jak również wygenerowanie zestawień dla określonych lat. Omawiane analizy nie wymagają posiadania licencji specjalistycznego oprogramowania bibliometrycznego, a jedynie dostępu do jednej z baz publikacji lub patentów, wykonywania kolejnych poleceń wyszukiwania i spisywania liczby uzyskanych wyników.

Webometria obejmuje te badania, które dotyczą ilościowych aspektów budowy i wykorzystywania źródeł informacji, struktury i technologii stron WWW.
Badanie ilościowe aspektów budowy i użytkowania zasobów informacyjnych, struktury i technologii sieci w ujęciu bibliometrycznym i infometrycznym. Działania wchodzące w zakresie webometrii skupiają się na tym, na ile jest możliwa kwalifikacja Internetu. „Mierzenie sieci” odbywa się głównie poprzez analizę liczby i rodzaju powiązań pomiędzy stronami www (hiperlinki) analizę struktury i wzorów użytkowania globalne sieci. Internet stanowi największą bazę danych na świecie, której sposoby eksploatacji są niemal nieograniczone, a liczba możliwych do pozyskania informacji niemal nie wyobrażalna.
Powszechnie przyjmuje się, że termin webometrics po raz pierwszy użyty został przez T.C. Alminda i P. Ingwersena w roku 1997.

W Polsce pierwsze opracowanie wprowadzające w podstawy webometrii przygotowała M. Skalksa-Zlat (2004). Przedstawiono w nim rozwój tej subdyscypliny od chwili pojawienia się do połowy 2004r, zaznaczono przemiany spowodowane wkroczeniem Internetu w różne obszary komunikacji i nauce.

Za najwybitniejszych przedstawicieli webometrii uznaje się Leo Egghe, Ronalda Rousseau, Loeta Leydesdorffa i Petera Ingwersena.

Przedmiot badań webometrii jest analogiczny do przedmiotu bibliometrii. Różnica polega na nośniku i sposobie dostarczania dokumentu.

Bibliografia

Nowak Piotr, Bibliometria. Webometria. Podstawy, wybrane zastosowania., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Maj 7, 2013 w Uncategorized

 

Humanistyczne i edukacyjne bazy danych

Przeglądając witryny internetowe w poszukiwaniu konkretnego zagadnienia toniemy w zalewie informacji. Na całe szczęście mamy do dyspozycji niezwykle pożyteczne narzędzie, jakim są bazy danych, z których ogromna część jest zupełnie bezpłatna.

Pełnotekstowe bazy humanistyczne
Dzięki pełnotekstowym bazom z dziedzin humanistycznych możemy pozyskać pełne teksty artykułów, bez wychodzenia z domu. Niektóre z nich nie wymagają uiszczania żadnej opłaty. Jedne z najważniejszych pełnotekstowych baz humanistycznych to:

1) Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa
Baza tworzona jest przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zawartość obejmuje publikacje z zakresu bibliologii i informacji naukowej. Włączone są również pracowników i współpracowników Instytutu warszawskiej uczelni.
Baza obejmuje 542 dokumenty, z których 61% stanowią czasopisma, 34% książki i 4% pozostałe dokumenty. Przeszukiwać możemy ją poprzez dwa moduły: wyszukiwanie proste i wyszukiwanie zaawansowane. Wyszukiwanie proste polega na wpisaniu żądanego słowa lub frazy i wybraniu zakresu wyszukiwania: w tekście dokumentu, w opisie dokumentu ( i tu do wyboru: tytuł, twórca, temat i słowa kluczowe, opis, wydawca, współtwórca, data, typ zasobu, format, identyfikator zasobu, źródło, język, powiązania, zakres, prawa, tagi). Dzięki modułowi wyszukiwania zaawansowanego możemy jednocześnie przeszukiwać treść dokumentu i jego opis. Dodatkowo mamy możliwość wyszukiwania za pomocą synonimów oraz ograniczenia wyników do publikacji dodanych w wybranym przedziale czasowym.
Wyniki wyszukiwania pojawiają się w formie ponumerowanej listy. Przed tytułem dokumentu znajduje się logo formatu w jakim dany dokument jest utworzony. Natomiast po prawej stronie za pomocą zielonych kwadracików wykazana jest zgodność danego dokumentu z naszym zapytaniem – im więcej zielonych kwadracików tym większy stopień zgodności.
Opis dokumentu obejmuje m.in.: tytuł, temat i słowa kluczowe, opis fizyczny, wydawca, miejsce wydania, współtwórca, instytucja sprawcza, data wydania, typ zasobu, format, identyfikator zasobu, źródło (nr ISBN lub ISSN), język, powiązania (np. seria). W ramce po lewej stronie mamy opcje odnoszące się do wybranego przez nas wydania: opis, informacje (kolekcje, do których jest przypisana dana publikacja, data dodania i ostatniej modyfikacji, liczba wyświetleń, liczba negatywnych i pozytywnych głosów, wszystkie dostępne wydania, miniatura), treść (sposób w jaki będziemy wyświetlać dokument), pobierz oraz podobne wydania. Istnieje również możliwość bezpośredniego zapisania linku do danego dokumentu za pomocą „Zakładek” w 123 serwisach, m.in.: Facebook, Google+, Google Bookmarks, Yahoo Mail, Blogger, Ping, WordPress, Amazon Wish List.

BBC

2) E-LIS
Baza E-prints in Library and Information Science. Tworzona jest dzięki grupie wolontariuszy-edytorów z różnych krajów. Polskim przedstawicielem jest pani Lidia Derfert-Wolf. Materiały w bazie może zamieszczać każdy. Warunkiem jest posiadanie konta w serwisie, skonfigurowanego według wskazówek zawartych w poradniku zmieszczonym na stronie.
W tej bazie również można wyszukiwać za pomocą modułu prostego oraz zaawansowanego. Wyszukiwanie za pomocą modułu prostego wpisujemy szukaną frazę w pasek wyszukiwania bez uściślania innych kryteriów. Natomiast wyszukiwanie zaawansowane daje możliwość określenia tytułu, autora, abstraktu w języku angielskim, daty utworzenia, słów kluczowych, przedmiotu, typu i rodzaju dokumentu, wydawcy, status (opublikowany, nieopublikowany, w druku, analizowany), recenzji, uszeregowanie wyników.
Wyniki wyszukiwania wyświetlone są w formie ponumerowanej listy, którą ponownie możemy ułożyć w innej kolejności, niż zaznaczyliśmy to podczas dobierania kryteriów wyszukiwawczych. Po prawej stronie każdej opisu skróconego widnieje miniatura publikacji lub logo formatu, w jakim jest dany dokument, np. w przypadku prezentacji czy video.
Opis pojedynczego dokumentu składa się ze skróconego opisu bibliograficznego, miniatury dokumentu z informacją o formacie i możliwością otworzenia go za pomocą przeglądarki lub ściągnięcia na dysk, abstraktu, typu publikacji, słów kluczowych, tematu, osoby, która go zamieściła, daty zamieszczenia, daty modyfikacji, adresu URL oraz bibliografii załącznikowej.
Bazę można także przeszukiwać za poprzez kilka indeksów: autorski, przedmiotowy, krajów i roczny. W każdym z nich hasła uszeregowane są alfabetycznie lub logicznie, a przy każdym haśle znajduje się w nawiasie liczba dokumentów, które się pod nim znajdują.

e-lis_logo

3) CEJSH
Baza założona w 2004 roku z porozumienia przedstawicieli Akademii Nauk z Polski, Czech, Węgier oraz Słowacji. Tę bazę od pozostałych odróżnia fakt, że nie zawiera sama w sobie pełnych tekstów artykułów, ale prowadzi do innych witryn, na których są one przechowywane. Obejmuje zarówno prace, których udostępnione są wyłącznie abstrakty, jak i prace z pełną treścią. Zakres tematyczny to nauki humanistyczne i społeczne. Występuje tu jeden, rozwinięty moduł wyszukiwania. Daje możliwość wyszukiwania wielu fraz przez kilka kategorii wyszukiwawczych jednocześnie. Możemy wyszukiwać poprzez autora, tytuł publikacji i czasopisma, słowo kluczowe, cytowania, rok publikacji, język. Na tym etapie wybrać możemy również czy jesteśmy zainteresowani wyłącznie publikacjami z pełnym tekstem czy też również tymi dostępnymi w lokalnych bibliotekach.
Jako wynik wyszukiwania otrzymujemy listę publikacji uszeregowanych według stopnia zgodności z naszym zapytaniem. Po prawej stronie każdego opisu skróconego widnieje procent zgodności. Otrzymaną listę wyników możemy dalej udoskonalać i ograniczyć uzyskane dokumenty do konkretnego autora, czasopisma, czy roku dzięki narzędziom zamieszczonym po jej prawej stronie.
Opis konkretnej publikacji jest zbliżony do opisu w bazie E-LIS. Tu również podawana jest bibliografia załącznikowa.
Tak jak w przypadku E-LIS, bazę CEJSH można przeglądać za pomocą indeksów. W tym przypadku jest to indeks tytułów czasopism i indeks autorski. Oba indeksy są alfabetyczne. Jednak tutaj, w odróżnieniu od E-LIS, po wybraniu interesującego nas hasła, nie przechodzimy bezpośrednio do publikacji pod nim zawartych, ale najpierw otrzymujemy informacje wybranym haśle, w tym przypadku autorze lub czasopiśmie.

cejsh.icm.edu.pl_medium

4) C.E.E.O.L.
To pełnotekstowa baza, która umożliwia dostęp do artykułów z 894 czasopism z nauk humanistycznych. Część z udostępnianych materiałów znajduje się w dostępie bezpłatnym, ale za niektóre z nich należy uiścić opłatę.
Wyszukiwanie materiałów może odbywać się za pomocą modułu podstawowego, w przypadku którego pasek wyszukiwania oparty jest na silniku Google Scholar oraz wyszukiwania zaawansowanego. Możemy wyszukiwać dokumenty poprzez jego typ, imię i nazwisko autora, słowo kluczowe, język, temat, rok oraz zaznaczyć kryterium uszeregowania listy wyników. Podczas wpisywania słowa kluczowego możemy włączyć funkcję podpowiadania, klikając strzałkę na niebieskim tle znajdującą się obok danej rubryki wyszukiwania.
Otrzymana lista wyszukiwania jest najbardziej uboga graficznie i daje najmniejsze możliwości, w porównaniu do omówionych wcześniej baz. Przy każdym tytule artykułu znajdują się przyciski : Show details oraz View. Po naciśnięciu pierwszego z nich otrzymujemy rozwinięcie rekordu. Zawiera on informacje bibliograficzne o dokumencie, streszczenie, wielkość oraz cenę, za jaką możemy dany dokument pobrać. Po naciśnięciu przycisku View rozpoczyna się pobieranie pliku na dysk.
Bazę można przeglądać również za pomocą trzech indeksów: autorskiego, tytułów czasopism oraz indeksu linków. Linków poszukujemy przez słowo kluczowe. Natomiast w indeksie autorskim oraz tytułów czasopism w pierwszej kolejności musimy wybrać kraj, a dopiero później przeglądamy alfabetyczny spis haseł. Twórcy bazy dążą do tego, aby udostępniać nie tylko same publikacje, ale również szczegółowe informacje o ich autorach. Dlatego pod hasłem autorskim jest również zakładka „Portrait”, gdzie zamieszczana jest notka biograficzna. Wygospodarowane jest również miejsce na zdjęcie autora. Niestety jak na razie tylko nieliczni autorzy posiadają biogramy.

ceeol

5) Wirtualna Historia Książki i Bibliotek
To baza poświęcona dziejom książki, bibliotek, pisma, opraw i zdobnictwa utworzona przez pracownika Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – Stanisława Skórkę. Od poprzednich baz odróżnia ją fakt, iż nie prowadzi ona do publikacji na określony temat, ale sama w sobie zawiera gotowy opis dziejów książki i bibliotek. Jest hipermedialnym podręcznikiem.
Zawartość bazy podzielona jest na siedem działów: historia książki, historia bibliotek, historia pisma, biografie ludzi książki, mapa stron, linki, literatura.
Możemy wyszukiwać potrzebne nam informacje za pomocą podstawowego modułu wyszukiwawczego oraz modułu rozszerzonego. W module rozszerzonym wpisując żądaną frazę lub hasło możemy zaznaczyć czy chcemy aby wyszukiwana była cała fraza, jakiekolwiek słowo lub też wszystkie słowa. Możemy również skorzystać z opcji „brzmiące podobnie” oraz określić gdzie system ma wyszukiwać wpisane przez nas zapytanie: tytuł, opis, słowa kluczowe, sekcja BODY, ALT text, adres URL, target. Możemy także określić uszeregowanie listy wyszukiwania oraz ilość wyników ze streszczeniem lub bez niego. Jako wynik wyszukiwania otrzymujemy ponumerowaną listę artykułów, które są częściami składowymi całości tekstu znajdującego się na witrynie. Ilość czerwonych kropek przy każdym tytule oznacza stopień relewantności do zadanej kwerendy.

whkibhttp://blondynka-wsrod-ksiazek.blogspot.com/p/historia-ksiazki.html

Bezpłatne bazy edukacyjne

Dzięki bezpłatnie udostępnianym w sieci bazom zwierającym materiały edukacyjne nauka staje się prostsza. Korzystając z darmowych kursów on-line możemy łatwo podnosić poziom wiedzy i doskonalić swoje umiejętności. Ich oferta jest niezwykle bogata.

1 [Konvertiert]http://www.wirtualneoslo.pl/nauka-przez-internet/

1) Fundusze Inwestycyjne – wiedza dla każdego
Autorem kursu jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Szkolenie obejmuje 11 rozdziałów, podzielonych na mniejsze jednostki lekcyjne. Czas trwania kursu jest przewidziana na 20h. Aby móc wziąć odbyć kurs konieczna jest rejestracja w systemie. Na odbycie kursu mamy 90 dni. Po tym czasie mija ważność konta, które automatycznie wygasa.
W zakładce „Zawartość merytoryczna kursu” znajduje się spis wszystkich lekcji oraz ich problematyka. Ponieważ kurs dostępny jest jedynie dla osób zarejestrowanych zamieszczona jest jedna lekcja testowa. Każda lekcja składa się z multimedialnych ekranów, na których widniej animowany tekst czytany przez rysunkowego przewodnika. W każdej chwili możemy skorzystać ze słowniczka zamieszczone w lewym dolnym rogu kursu. Po każdej lekcji pojawia się zadanie do rozwiązania, dzięki któremu możemy sprawdzić czy przyswoiliśmy wiedzę z danego segmentu.
Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie testu końcowego. Po zdaniu testu można otrzymać certyfikat, za który musimy uiścić opłatę manipulacyjną w kwocie 20zł.

izfiaghttp://www.risk.ue.katowice.pl/aktu/archivmc.html

2) Język-Chiński.com
To kurs języka chińskiego, dzięki któremu możemy opanować naukę pisma chińskiego oraz sam język chiński.
Z witryny można korzystać w dziewięciu językach: włoskim, angielskim, hiszpańskim, katalońskim, niemieckim, włoskim, portugalskim, polskim oraz rosyjskim.
Nauka pisma jest podzielona na 3 grupy: przywitanie, podziękowanie oraz liczebniki oraz dodatkowo zawiera oddzielne tablice dla każdego ze znaków chińskiego alfabetu. Każda tablica zwiera informację o znaczeniu danego znaku, wymowie, liczbie linii, odnośnik do słownika, kolejność i kierunek linii, klucze – czyli to z jakich innych znaków powstał ten konkretny oraz najczęściej stosowane słowa i zwroty, w których ten znak występuje.
Nauka samego języka przewidziana jest na 40 lekcji, z których obecnie dostępnych jest 18. Lekcje są podzielone tematycznie. Każda z nich zawiera konwersacje, gramatykę i ćwiczenia. Wszystkie konwersacje posiadają nagrania audio w wersji mp3 do słuchania on-line oraz ściągnięcia na własny dysk.
Oprócz materiałów edukacyjnych autorzy kursu oferują także ciekawe dodatki. Na stronie udostępnione są dwujęzyczne słowniki on-line. Możemy zapoznać się z chińskimi piosenkami oraz wygenerować własne imię w języku chińskim.

logo_jezyk-chinski3) Szeroki Kadr
To portal edukacyjny dla miłośników fotografii. Tworzą go osoby zawodowo zajmujące się fotografią i kierują go do wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się jak robić dobre zdjęcia. Raz w miesiącu pojawiają się nowe materiały szkoleniowe złożone z jednego nagrania video i dwóch artykułów.

Materiały w „Poradniku” podzielone są na działy i podziały. Możemy także wyselekcjonować je pod kątem stopnia zaawansowania. Każdy artykuł zamieszczany w poradniku jest szczegółowym i niezwykle wyczerpującym opisem jak postępować, kiedy chcemy wykonać określony typ zdjęcia w określonych warunkach. Dla osób zarejestrowanych w serwisie przy każdym z artykułów istnieje opcja „Poznany”. Dzięki temu można łatwo monitorować swoje postępy.
Zakładka „Fotograf miesiąca” zawiera wywiady video, w których profesjonaliści dzielą się swoimi osiągnięciami i udzielają rad jak robić dobre zdjęcia. Każdy z fotografów na zakończenie wywiadu zadaje pracę domową. Polega ona na nadesłaniu zdjęcia na zadany przez niego temat. Pracę domową może nadesłać każdy fotograf-amator, który jest zarejestrowany w serwisie. Co miesiąc nagradzana jest najlepsza praca domowa.
Oprócz powyższych funkcji serwis udostępnia także zakładkę „Inspiracje”, gdzie zamieszczane są linki do witryn różnych fotografów, gdzie początkujący mogą szukać inspiracji i zdobywać szerszą wiedzę na własną rękę. Autorzy serwisu rozpoczęli również program „Akcja (foto)edukacja”, który kierowany jest do szkół.
Rejestracja w serwisie daje możliwość:
– monitorowania postępów w nauce
– komentowania i wymiany opinii
– zapamiętywania treści w swojej bibliotece
– zgłaszania swoich prac i zdobywania nagród
– inne (zintegrowanie konta z profilem na serwisie Flickr, spersonalizowania newslettera)

szeroki-kard (1)

4) MAIN.edu.pl
Portal edukacyjny stworzony w 2005 roku przez grupę jurorów Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej. Celem jego założenia jest szlifowanie umiejętności algorytmicznych i programistycznych. Oferuje trzy kursy: programowania w języku Pascal, programowania w języku C++ oraz podstaw algorytmiki. Przy każdym kursie podany jest spis lekcji.
Każda lekcja składa się z teorii, która jest przeplatana praktycznymi przykładami. Ważniejsze informacje umieszczane są w kolorowych ramkach. Na marginesie często powtarzane są informacje, które należy bezwzględnie zapamiętać. Po każdej lekcji zamieszczone są dwa zadania. Dla zadań utworzony jest także oddzielny dział. Zarejestrowani użytkownicy mogą wysyłać rozwiązania swoich zadań do sprawdzenia ekspertom. Przy każdym zadaniu widnieją statystyczne informacje dotyczące jego rozwiązywalności, dzięki czemu po otrzymaniu wyniku możemy porównać swój poziom z poziomem innych osób, które rozwiązywały dane zadanie.

main.edu.pl

5) BrowseHappy.pl
To kurs podstaw tworzenia stron internetowych za pomocą języka XHTML oraz CSS. Jego twórcami są Kornel Lesiński i Tomasz Staniak oraz inni. Serwis oparty jest o Wiki dzięki czemu każdy może dodawać nowe treści i udoskonalać już zamieszczone.
Całość kursu podzielona jest na osiem działów: wprowadzenie, podstawy struktury dokumentu (XHTML), podstawy prezentacji (CSS), zaawansowana struktura dokumentu, zaawansowana prezentacja, dodatki, kanały Atom, JavaScript. Każdy dział jest podzielony na mniejsze poddziały II stopnia. W poszczególnych segmentach tematycznych stosowane są takie same rozwiązania graficzne jak w powyżej omawianym kursie. Również pojawia się wiedza teoretyczna przeplatana praktycznymi przykładami z wyróżnionymi najważniejszymi informacjami.
Z kursu można korzystać w dwóch formach: on-line lub ściągnąć go na swój dysk i uczyć się nawet w trybie off-line.

browse

PREZENTACJA:

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Kwiecień 9, 2013 w Uncategorized

 

Wyszukiwarka Google vs. wyszukiwarki specjalistyczne

W dzisiejszych czasach kiedy potrzebujemy konkretnej informacji na dany temat, pierwszym naszym krokiem jaki wykonujemy, jest włączenie komputera i wyszukiwarki ogólnej Google. Większość internautów zapomina, bądź też często nawet nie wie o istnieniu tzw. wyszukiwarek specjalistycznych, które z definicji mają za zadanie dostarczyć nam informacji z interesującej nas dziedziny, często udostępniając pełny tekst jakiejś pracy naukowej. Warto sobie jednak postawić pytanie które wyszukiwarki są skuteczniejsze
i oferują nam więcej oczekiwanych wyników?

Na to pytanie starałyśmy się znaleźć odpowiedź przeprowadzając test wyszukiwarek. Przedmiotem badania były:
• Wyszukiwarka ogólna Google i 4 wyszukiwarki specjalistyczne
• Google Scholar
• Scirus
• Base
• Free full PDF

W celu ukazania wyników wykonałyśmy analizę porównawczą poszukując informacji dotyczących 5 różnych tematów. Były to:
• Broker informacji
• Gospodarka oparta na wiedzy
• Społeczeństwo informacyjne
• Prawo autorskie
• Bibliofilstwo

Wzięłyśmy pod uwagę wyniki z 3 pierwszych stron i podzieliłyśmy je na:
* Wyniki przydatne (materiały edukacyjne i naukowe)
* Materiały handlowe (informatory o kierunkach studiów, strony przedsiębiorstw, kancelarii adwokackich, firm infobrokerskich, antykwariatów, informacje o kursach i szkoleniach)
* Inne (niezwiązane, reklamy, niedziałające strony)
Uzyskałyśmy następujące wyniki:

Wyszukiwanie 1: Broker informacji
Broker informacji

Google: wyniki przydatne: 17
materiały handlowe: 7 ( 2 strony firm infobrokerkisch, 3 strony z informacją o specjalności infobrokerskiej na konkretnych kierunkach studiów, 2 informacje o kursach infobrokerskich)
inne: 9 ( 4 reklamy, 1 strona z ogłoszeniami o pracy, 4 strony niezwiązane z tematem, zawierające jedynie wzmiankę o brokerze informacji)
Google Scholar: wyniki przydatne: 16
materiały handlowe: 0
inne: 13 ( 11 stron zawierających wzmiankę o brokerze informacji, 2 strony niedziałające)
Scirus: wyniki przydatne: 10
materiały handlowe: 5 ( 2 strony firm infobrokerskich, 3 strony z informacją o specjalności infobrokerskiej na konkretnych kierunkach studiów)
inne: 15 ( 12 stron zawierających wzmiankę o brokerze informacji, 3 strony niedziałające)
Base: wyniki przydatne: 10
materiały handlowe: 0
inne: 0
Free full PDF: wyniki przydatne: 5
materiały handlowe: 0
inne: 9 (3 reklamy i 6 stron niezwiązanych z tematem, zawierających wzmiankę o brokerze informacji)

Wyszukiwanie nr 2: Gospodarka oparta na wiedzy

Gospodarka oparta na wiedzy

Google: wyniki przydatne: 27
materiały handlowe: 0
inne: 3 (1 reklama, 2 strony niezwiązane z tematem)
Google Scholar: wyniki przydatne: 24
materiały handlowe: 0
inne: 6 (6 stron niezwiązanych z tematem)
Scirus: wyniki przydatne: 12
materiały handlowe: 0
inne: 18 ( 11 stron zawierających jedynie wzmiankę o gospodarce opartej na wiedzy, 4 strony niezwiązane z tematem, 3 strony niedziałające)
Base: wyniki przydatne: 18
materiały handlowe: 0
inne: 12 ( 10 stron zawierających jedynie wzmiankę o gospodarce opartej na wiedzy, 2 strony niezwiązane z tematem)
Free full PDF: wyniki przydatne: 1
materiały handlowe: 0
inne: 24 ( 1 reklama, 20 stron zawierających wzmiankę o gospodarce opartej na wiedzy, 3 strony niezwiązane w żaden sposób z tematem )

Wyszukiwanie nr 3 : Społeczeństwo informacyjne

społeczeństwo informacyjne

Google: wyniki przydatne: 24
materiały handlowe: 4 ( 2 strony z informatorem o studiach, 2 strony sklepów internetowych, w których można nabyć książkę pt. ,,Społeczeństwo informacyjne”)
inne: 2 ( 2 strony zawierające jedynie wzmiankę o społeczeństwie informacyjnym)
Google Scholar: wyniki przydatne: 24
materiały handlowe: 0
inne: 6 (4 strony zawierające wzmiankę o społeczeństwie informacyjnym, 2 strony niezwiązane z tematem)
Scirus: wyniki przydatne: 6
materiały handlowe: 0
inne: 24 (19 stron zawierających wzmiankę o społeczeństwie informacyjnym, 5 stron niezwiązanych z tematem)
Base: wyniki przydatne: 18
materiały handlowe: 0
inne: 12 (12 stron zawierających wzmiankę o społeczeństwie informacyjnym)
Free full PDF: wyniki przydatne: 5
materiały handlowe: 0
inne: 3 ( 3 strony niezwiązane z tematem)

Wyszukiwanie nr 4: Prawo autorskie

Prawo autorskie

Google: wyniki przydatne: 23
materiały handlowe: 3 ( 1 strona kancelarii adwokackiej, 2 strony informujące o kursie)
inne: 4 ( 4 strony zawierające wzmiankę o prawie autorskim)
Google Scholar: wyniki przydatne: 26
materiały handlowe: 0
inne: 4 ( 4 strony zawierające wzmiankę o prawie autorskim)
Scirus: wyniki przydatne: 6
materiały handlowe: 7 (5 stron z informatorami o studiach, 2 strony z informacją o kursie)
inne: 17 ( 13 stron zawierających wzmiankę o prawie autorskim, 4 strony niedziałające)
Base: wyniki przydatne: 21
materiały handlowe: 0
inne: 9 (9 stron zawierających wzmiankę o prawie autorskim)
Free full PDF: wyniki przydatne: 0
materiały handlowe: 0
inne: 2 ( 2 reklamy)

Wyszukiwanie nr 5 : Bibliofilstwo

Bibliofilstwo

Google: wyniki przydatne: 23
materiały handlowe: 5 (4 strony antykwariatów, 1 strona z informatorem o studiach)
inne: 2 ( 2 strony niezwiązane z tematem)
Google Scholar: wyniki przydatne:15
materiały handlowe: 0
inne: 15 ( 3 strony niedziałające, 12 stron zawierających wzmiankę o bibliofilstwie)
Scirus: wyniki przydatne: 12
materiały handlowe: 3 (3 strony zawierające informatory o studiach)
inne: 15 (4 strony niedziałające, 8 stron zawierających wzmiankę o bibliofilstwie, 3
strony niezwiązane z tematem)
Base: wyniki przydatne: 20
materiały handlowe: 0
inne: 10 (10 stron zawierających wzmiankę o bibliofilstwie)
Free full PDF: wyniki przydatne: 1
materiały handlowe: 0
inne: 2 (2 strony niezwiązane z tematem)

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonego przez nas testu można stwierdzić, że wyszukiwarka ogólna Google dostarcza nam najwięcej oczekiwanych wyników. Zaraz za nią uplasowała się wyszukiwarka Google Scholar, a na ostatnim miejscu podium wyszukiwarka Base.
Reasumując, w poszukiwaniu konkretnej informacji na interesujący nas temat, jak na razie, najlepiej sprawdza się wyszukiwarka Google, jednak należy pamiętać również o wyszukiwarkach specjalistycznych.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Marzec 26, 2013 w Uncategorized

 

Pełnotekstowe udostępnianie dokumentów on-line

 

Obecnie wszyscy mają dostęp do Internetu i korzystania z jego nieograniczonych możliwości. Tym samym okazuje się, że coraz większe problemy stwarza egzekwowanie przestrzegania prawa autorskiego. Rozwój nowych technologii stawia coraz większe wyzwania. Reguła prawa autorskiego „wszystkie prawa zastrzeżone” jest powszechnie znana i często zdarza się, że jest lekceważona. Przyczyną może być to iż stosowana jest ona automatycznie, bez chwili zastanowienia, co w pewnym stopniu kłóci się z zasadami współczesnego, cyfrowego świata.

prawa_autorskie_6

http://www.mmkoszalin.eu/artykul/zdjecie-ochrona-praw-autorskich

Naprzeciw tym wyzwaniom stają darmowe licencje Creative Commons. Są to zestawy gotowych narzędzi prawnych, skierowanych do twórców, ale też i odbiorców. Twórca ma możliwość sam określić warunki udostępniania swoich utworów. Korzystając z licencji zawsze zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie, dodatkowo może określić czy ich wykorzystywanie może odbyć się wyłącznie w warunkach niekomercyjnych lub ograniczyć możliwość tworzenia utworów zależnych.

Cztery podstawowe warunki licencji CC to:

 • Uznanie autorstwa
 • Użycie niekomercyjne
 • Na tych samych warunkach
 • Bez utworów zależnych

Creative Commons powstała w 2001r. jako amerykańska organizacja pozarządowa, powołana z inicjatywy naukowców i intelektualistów zaangażowanych w prace na rzecz ochrony i promocji wspólnych dóbr kultury. Jest międzynarodowym projektem oferującym darmowe rozwiązania prawne i inne narzędzia służące zarządzaniu przez twórców prawami autorskimi. Wspiera wolną kulturę i wymianę utworów traktowanych jako dobro wspólne. Jednym z celów jest też zwiększanie świadomości wpływu systemu własności intelektualnej na kulturę i społeczeństwo, a także zwiększenie zrozumienia i poszanowania dla prawa i cudzej twórczości.

W ten sposób rozumiane prawo autorskie daje możliwość korzystania z dóbr kultury w sposób twórczy, poszerzania wiedzy i budowania nowych zasobów na podstawie już istniejących.

zasady cc

Oznaczenia używane w CC

Open Access czyli otwarty dostęp, pierwotnie termin ten został stworzony dla czasopism naukowych, które zdecydowały się udostępniać w Internecie publikacje naukowe, obecnie został rozszerzony na udostępnianie wszystkich publikacji na podobnych zasadach. Projekt oparty jest o czasopisma otwarte i repozytoria otwarte. (Można spotkać też nowe formy komunikacji takie jak blogi naukowe czy e-laboratoria.)

open acc

http://editorsupdate.elsevier.com/2012/03/a-focus-on-open-access-development-of-new-publishing-models/

Przykładami mogą być polskie repozytoria cyfrowe takie jak np.:

 • AMUR – Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
 • RUW – Uniwersytet Warszawski
 • CEON – ogólnopolskie repozytorium naukowe ICM
 • RUMAK – Uniwersytet M. Kopernika, Toruń
 • SUW – Politechnika Krakowska
 • IBB PAS Repository – Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • RCIN – PAN, Warszawa
 • ENY – Politechnika Wrocławska
 • RUŁ – Uniwersytet Łódzki
 • UTP – Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Celem repozytoriów instytucjonalnych jest gromadzenie, upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych, prowadzonych na danym Uniwersytecie.

Cechy charakterystyczne umów licencyjnych stosowanych w repozytoriach to:

 • są to umowy o charakterze niewyłącznym,
 • zawierają zgodę autora na zmianę formatu (bez zmiany treści), wynikającą z zastosowanego technicznego sposobu zapisu,
 • autor deklaruje, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesyłanego tekstu,
 • autor deklaruje, że jego dzieło nie narusza niczyich praw autorskich,
 • zawierają klauzulę, w której ograniczają wykorzystanie materiałów tylko do celów niekomercyjnych, jak edukacja, badania etc. (niektóre biblioteki deklarują wykorzystanie do celów bibliotecznych i archiwizacyjnych),
 • w przypadku, gdy autor nie wyraża zgody na otwarty dostęp do jego publikacji, w umowie zastrzega się, że dostęp do pełnego tekstu jest możliwy tylko dla określonej grupy odbiorców,
 • za udzielenie licencji autorowi nie przysługuje wynagrodzenie,
 • twórcom repozytorium przysługuje prawo do zachowania dodatkowej kopii publikacji w celu jej archiwizacji.

 op access

http://www.ub.uu.se/sv/Service/Bibliotekets-kurser-/E-publicering-och-Open-Access/

Istnieją także wyszukiwarki i bazy zasobów Open Access takie jak np.:

Wyszukiwarka Google Scholar ma na celu ułatwienie użytkownikowi dotarcie do interesujących go publikacji. Mogą być to artykuły recenzowane, prace naukowe, książki, streszczenia i artykuły pochodzące z wydawnictw naukowych, towarzystw naukowych, repozytoriów materiałów zgłoszonych do publikacji, uniwersytetów, i innych organizacji akademickich. Jedocześnie zapewnia wydawcom kontrolę nad dostępem do swoich artykułów, a także reagowanie na skargi dotyczące naruszenia praw autorskich.

To projekt Digital Library Production Services University of Michigan, którego celem jest stworzenie pełniejszego dostępu do trudno dostępnych zasobów elektronicznych: książek i czasopism on-line, plików audio i video oraz grafiki. Zawiera około 10 milionów rekordów dokumentów elektronicznych, pochodzących z 712 instytucji.

Directory of Open Access Repositories to baza akademickich repozytoriów naukowych, zawierająca ponad 850 repozytoriów z całego świata. Wyszukiwanie odbywa się według: dziedziny wiedzy, kraju, języka, słowa kluczowego, typu dokumentu oraz charakteru repozytorium.

Wyszukiwarka przeszukująca strony uczelni wyższych i prywatne strony pracowników naukowych, a także informację w tekstach artykułów recenzowanych w procesie wydawniczym i w bazach danych.

Ale też i czasopisma Open Access np:

Czasopismo fachowe, przeznaczone dla bibliotekarzy. Powstało w 1998 roku, ukazuje się wyłącznie w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 roku z częstotliwością 10 numerów rocznie. Składa się z artykułów głównych tematycznych; badań, teorii, wizji czyli artykułów niemieszczących się w temacie; komunikatów; sprawozdań oraz innych działów budowanych w miarę potrzeb.

cc

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LuMaxArt_Gold_Guys_With_Creative_Commons_Symbol.jpg

Polskie projekty otwarte:

To między innymi:

Serwis ułatwiający odnalezienie zasobów cyfrowych dostępnych poprzez Internet  w Polskich rozproszonych bibliotekach cyfrowych, nie pełni roli platformy do publikowania tych zasobów. Wszystkie biblioteki cyfrowe przyłączone do FBC są prowadzone przez jedną bądź kilka instytucji posiadających osobowość prawną, które odpowiadają za legalność udostępnianych materiałów.

Treści publikowane na zasadach otwartego dostępu mogą wiązać się z jedną z wolnych licencji. Stanowią one rodzaj umowy między autorami i czytelnikami, zezwalając im na wszystko co mieści się w pojęciu otwartego dostępu, jednocześnie narzucając obowiązki takie jak np.: dołączanie do kopii tekstu informacji o źródle i autorze, udostępnianie kopii na tych samych zasadach co oryginał. Zdarza się , że niektóre czasopisma i repozytoria otwarte stosują tylko ogólną politykę otwarcia bez dokładnego oznaczania statusu prawnego utworów.

Projekt prowadzony przez Centrum Otwartej Nauki, działające w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych, udostępnianych przez autorów. Twórcy projektu wskazują, iż w Polsce istnieje bariera dostępu do naukowych książek, gdyż są one publikowane w niewielkich nakładach, a także dostępne tylko w niektórych bibliotekach naukowych. Celem jest minimalizacja tych barier, dając jednocześnie autorom książek możliwość decydowania o zasadach ich udostępniania w Internecie. W tym wypadku wykorzystywane są licencje Creative Commons.

chroń swoje pomysły

http://www.polskicoworking.pl/co-o-prawach-autorskich-wiedziec-trzeba/

PREZENTACJA:

Bibliografia:

Golec-Nycz E.: Znaczenie dla użytkowników organizacji komunikacji naukowej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [w:] ePublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Maria Kocójowa. s. 71-79[dostęp on-line: http://eprints.rclis.org/13126/1/golecnycz-n.pdf]

Szczepańska B.: Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access. „IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach – Open Access”. Toruń, 7 – 8 grudzień, 2007 [dostęp on-line:http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/szczepanska.php]

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Marzec 12, 2013 w Uncategorized